2013/08/30

sezon lamentowania


Dzisiaj znalazłem już jesień.

No comments: