2015/06/11

Kozubnik


Miała być ruina, a zastałem plac (od)budowy.