2013/02/02

Jazow


Dmitrij Timofiejewicz Jazow. W dawnych koszarach radzieckich w każdym pomieszczeniu wisiał jego portret.

No comments: