2009/01/01

Józek co mimem jest - niezrealizowana fota 2008 roku

Józek jest mimem, choć w moich kategoriach nazwałbym go artystą wyrażającym się poprzez ruch w formie pantomimy i tańca butoh. Prowadzi Teatr Formy we Wrocławiu. Pod Oławą, we wsi Dżemlikowice w starym młynie kilkukrotnie w ciągu roku organizuje warsztaty z cyklu Europejskiej Akademii Pantomimy. 

* * *

Oczywiście tej foty - mimo kilku podejść - nie udało się zrobić, szkic powstał jeszcze w kwietniu. Miała być piękna - niemal prasowa - fota, Słońce z tyłu, kadr zamknięty z lewa i prawa kwitnącymi jabłoniami, w tle 2-3 sylwetki postaci ćwiczących układy pantomimy, a na pierwszy plan, jak we wszystkich fotach, poświecony Józek. Nie udało się. Może innym razem, a może nigdy. Ważne są też te prace, które nigdy nie powstały.

No comments: