2008/12/17

Factory


Tama w Horní Bečvie, druga sobota grudnia 2008 r. Spacer na zjeździe. W czasie zjazdu. Między zajęciami. W poszukiwaniu jedzenia innego niż w hotelu.

Na focie od lewa (lewej) Szymon Szcześniak, Staszek Heyda, Ania Matuszna, Rafał Siderski, Paweł Supernak i Magda Sokalska. Focił Wojtek Sienkiewicz.

Na focie od prawa (prawej): Magda Sokalska, Paweł Supernak, Rafał Siderski, Ania Matuszna, Staszek Heyda i Wojtek Sienkiewicz. Focił Szymon Szcześniak.

No comments: