2008/06/24

Lokalny Artysta jako głos społeczeństwa


No i jak? Żyje się lepiej?

Lokalny Artysta niezbyt często angażuje się w sprawy związane z polityką, choć jak większość artystów nie może być obojętny wobec zmian, które miały nadejść wg zapowiedzi z jesieni 2007 roku. Co się zmieniło? L.A. skomentował to tak: "Olej napędowy 4.55 zł. 4.50 jak się płaci kartą na Neste".

No comments: