2018/01/28

sytuacja jest trudna

Monument to the Victory over fascism, Brzeg, 28.01.2018

"Pomnik zwycięstwa nad faszyzmem", Brzeg, 28.01.2018 r.

Teoretycznie powinien zostać, ale z drugiej strony - niekoniecznie, bo chwali dobre imię sowietów. Pewne jest to, że od lat siedemdziesiątych mieszkańcy Brzegu raczej go nie lubią. O tu klik.

1 comment:

Wojtek Wilczyk said...

Powinien zniknąć! Wszak faszyzm zwyciężył generał Anders na białym koniu... Ci Sowieci (czy to nie jest przypadkiem rusycyzm?), polegli tu przez własną nieroztropność ;)