2018/01/06

Dzień szósty

Szosą pod Ślężą. Glinnik, 06.01.2018 r.

No comments: