2008/02/07

Maksymy Gorkiego

"Każde świniobicie kończy się rozlewem krwi."

No comments: